Behandelingen

Logopedie Haarlem Oost is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen met logopedische problemen.


Taal:
niet of laat praten, in korte of onvolledige zinnen praten, kleine woordenschat, onvoldoende taalbegrip, moeite met begrijpend lezen, verhalen vertellen of auditieve vaardigheden (o.a. rijmen, ‘hakken en plakken’, klank/tekenkoppeling).

Spraak: onduidelijk praten, klanken niet goed kunnen uitspreken, klanken verwisselen of weglaten, nasaal praten.

Afwijkende mondgewoonten: open mondgedrag, slappe mondmotoriek, verkeerde slikgewoonte.

Stem: heesheid of praten met een schorre stem door verkeerd stemgebruik. 

 

Voor onderzoek, advies en/of behandeling kunt u contact opnemen.