Behandelingen

Logopedie Haarlem Oost is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen (leeftijd 4-10 jaar) met logopedische problemen op het gebied van taal en spraak.

Taal: in korte of onvolledige zinnen praten, kleine woordenschat, onvoldoende taalbegrip, moeite met begrijpend lezen, verhalen vertellen of auditieve vaardigheden (o.a. rijmen, ‘hakken en plakken’, klank/tekenkoppeling).

Spraak: onduidelijk praten, klanken niet goed kunnen uitspreken, klanken verwisselen of weglaten.

Voor behandeling van stemproblemen, stotteren en OMFT: zie adressen op www.blok-mz.nl. Hier kunt u ook terecht voor behandeling van peuters en volwassenen.

Voor onderzoek, en/of behandeling kunt u uw kind via dit formulier aanmelden.